ขอแก้ไข / ลืมรหัสผ่าน

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน ให้ทำการยืนยันตัวตนด้วย email ที่ท่านใช้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบในครั้งแรก
ระบบจะทำการส่ง email เพื่อยื่นยันคำขอของท่านอีกครั้ง