ตลาดซื้อขายทุเรียน
ตลาดซื้อขายทุเรียน

ตลาดซื้อขายทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ รวบรวมสินค้าคุณภาพ ส่งตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค

เลือกซื้อสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ รวบรวมและเผยแพร่โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีะเกษ

รายงานข่าว
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ สินค้าเด่น เลือกสรร คัดคุณภาพจากหน่วยงานที่กำกับ ควบคุม ดูแลอย่างเข้มข้นเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

สินค้าเด่น
สวนที่ได้รับรองมาตรฐาน
รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียน GI

รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ"

ดูรายชื่อ
เลือกซื้อทุเรียนภูเขาไฟ