ตลาดซื้อขายทุเรียน
ตลาดซื้อขายทุเรียน

ตลาดซื้อขายทุเรียนภูเขาไฟออนไลน์ รวบรวมสินค้าคุณภาพ ส่งตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค

เลือกซื้อสินค้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ รวบรวมและเผยแพร่โดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีะเกษ

รายงานข่าว
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ สินค้าเด่น เลือกสรร คัดคุณภาพจากหน่วยงานที่กำกับ ควบคุม ดูแลอย่างเข้มข้นเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

สินค้าเด่น
สวนที่ได้รับรองมาตรฐาน
สวนที่ได้มาตรฐาน

รายชื่อสวนทุเรียนในจังหวัดศรีสะเกษที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตพืช “เกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)” ระดับแปลง โดยกรมวิชาการเกษตร

ดูรายชื่อสวน
เลือกซื้อทุเรียนภูเขาไฟ