ลินดาทุเรียนไทย
โดย จิรวรรณ นนทโคตร เจ้าของสวน
0927651898
0898455568
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ลินดาทุเรียนไทย
โดย จิรวรรณ นนทโคตร เจ้าของสวน
0927651898
0898455568
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนทุเรียนภูเขาไฟพี่นุ
โดย สุดชาดา เหมมะ เจ้าของสวน
0903968259
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนทุเรียนผู้ใหญ่พิสิตร์
โดย นายพิสิตร์ ภูโท เจ้าของสวน
0892855962
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนตาวา บ้านมหาราช
โดย นางอนงค์ จั่วจันทึก เจ้าของสวน
0862520114
0878720411
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนทุเรียนเสือ ภูเขาไฟ
โดย วุฒิภิศักดิ์ บุญใหญ่ธรรมชาติ เจ้าของสวน
0982644168
0982644168
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ลินดาทุเรียนไทย
โดย จิรวรรณ นนทโคตร เจ้าของสวน
092-7651898
0898455568
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ลินดาทุเรียนไทย
โดย จิรวรรณ นนทโคตร เจ้าของสวน
092-7651898
0898455568
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ไร่เบิกบาน-บ้านซำตารมย์
โดย สวัสดิ์ ชิณโชติ เจ้าของสวน
098-1626949
087-8778573
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนทุเรียนภูเขาไฟคุณแม่สมคิดบ้านซำตารมย์
โดย ณิชชยา สมศรี เจ้าของสวน
0842543454
0621619783
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ทุเรียนภูเขาไฟbydoae
โดย wiphawadi houngpet ผู้ค้าคนกลาง
0885957193
0892855962
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ผู้ใหญ่ วิชัย
โดย วิชัย เครือบุตร เจ้าของสวน
0934820542
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
พรชัย
โดย ประพาพร สมาพงษ์ ผู้ค้าคนกลาง
0878689788
045662661
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
โชคชัย ทุเรียนภูเขาไฟ กันทรลักษ์
โดย โชคชัย เพ็ชรอิน เจ้าของสวน
0819719006
0814141469
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนทับทิม
โดย สรารีย์ โทชัย เจ้าของสวน
0804742113​
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ชาญวิทย์
โดย นายชาญวิทย์ ธานี ผู้ค้าคนกลาง
0815939582
0815797880
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนตาอ๋ง-ยายกอง ธุระพันธ์
โดย วรพรรณ นันตวัน เจ้าของสวน
0958298584
0958247499
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนรุ่งอรุณ
โดย พรพิมล กฐินเทศ เจ้าของสวน
0882311101
0973349585
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 2 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ไร่อภิสรา
โดย ประจักษ์ ทานะมัย เจ้าของสวน
061165479
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ไพบูรณ์ พูนทรัพย์ทุเรียนดินภูเขาไฟ
โดย ไพบูรณ์ เสนาะศัพย์ เจ้าของสวน
0647458125
0840173548
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 2 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ทุเรียนภูเขาไฟบ้านไร่แสนสุข
โดย นายวิชัย สายแวว เจ้าของสวน
0614392897
0813894265
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน
โดย ศุภลักษณ์ สาลีเกิด เจ้าของสวน
0812827284
0922808009
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 3 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนเครือทองคำ
โดย เครือวรรณ์ พรมแสง เจ้าของสวน
098 0962149
080 1616113
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 1 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
สวนตาคำแม่ไพบูรณ์
โดย ไพบูรณ์ เสนาะศัพย์ เจ้าของสวน
0647458125
0840173548
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
BE GOOD
โดย ดวงพร ปิ่นแก้ว ผู้ค้าคนกลาง
0925194199
0654614494
เขตอำเภอ กันทรลักษณ์
มีสินค้ารอขาย 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า