รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
21 สิงหาคม 2566 11:02
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
สายพันธ์ุ
หมอนทอง
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
100
ราคาต่อกิโลกรัม
200.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
2.50
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด เดือน กรกฎาคม

สถานะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 0929594497
เบอร์โทรสำรอง : 0815769902
ผู้ขาย
สุธารินีย์ บุญจบ
ลัษณะผู้ขาย
เจ้าของสวน
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
บ้านสวนต้องบุญ
ที่ตั้งสวน/ร้าน
ขุนหาญ
วันที่เปิดร้านในระบบ
21 สิงหาคม 2566 10:50
product image
product image
qrcode