รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
15 กรกฎาคม 2563 23:45
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
สายพันธ์ุ
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
143
ราคาต่อกิโลกรัม
200.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม

#ปริมาณและช่วงเวลาผลผลิต
กลางเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 10-15 มิถุนายน ผลผลิตคาดการณ์ประมาณ 300 ลูก

สถานะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 0878715283
เบอร์โทรสำรอง : 0859298946
ผู้ขาย
รจนี มิ่งมูล
ลัษณะผู้ขาย
เจ้าของสวน
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
สวนทุเรียนภูเขาไฟน้ำอ้อย-รจนี มิ่งมูล
ที่ตั้งสวน/ร้าน
วันที่เปิดร้านในระบบ
22 พฤษภาคม 2563 10:58
product image
product image
product image