รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
25 สิงหาคม 2563 19:45
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
สายพันธ์ุ
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
429
ราคาต่อกิโลกรัม
200.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานะการขาย
พร้อมขาย
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 0986147522
เบอร์โทรสำรอง : None
ผู้ขาย
คำตา บุญวัน
ลัษณะผู้ขาย
เจ้าของสวน
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
ไร่บุญวันพืชสวน บ้านหนองเก่า
ที่ตั้งสวน/ร้าน
วันที่เปิดร้านในระบบ
22 พฤษภาคม 2563 11:11