รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
2 มิถุนายน 2566 21:34
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
สายพันธ์ุ
ก้านยาว
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
91
ราคาต่อกิโลกรัม
350.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้านยาวภูเขาไฟคัดเกรดพรีเมี่ยม

สถานะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 096-789-7887
เบอร์โทรสำรอง : None
ผู้ขาย
บงกชกัลยาณ์ แก้วสุวรรณานนท์
ลัษณะผู้ขาย
พ่อค้าคนกลาง
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
ที่ตั้งสวน/ร้าน
ขุนหาญ
วันที่เปิดร้านในระบบ
7 พฤษภาคม 2564 08:34