รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
28 พฤษภาคม 2564 19:40
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
สายพันธ์ุ
หมอนทอง
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
500
ราคาต่อกิโลกรัม
260.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
2.60
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทุเรียนภูเขาไฟ คัดแล้ว หอมอร่อยได้มาตรฐานของจังหวัด

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คือ ทุเรียนที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณ แถบเทือกเขาพนมดงรัก (อำเภอกันทรลักษ์, อำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ) ซึ่งเป็นดินที่ผุพังมาจากหินบะซอลต์ ดินจึงมีลักษณะเหนียวสีแดง ระบายน้ำดีมาก มีธาตุอาหารชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง รสชาติดี อร่อย เลยเป็นที่นิยมของสายทุเรียน ควรจองล่วงหน้า ส่งตามรอบตัด

สถานะการขาย
พร้อมขาย
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 080-595-9099
เบอร์โทรสำรอง : None
ผู้ขาย
จีระนันท์ จิระบุญยานนท์
ลัษณะผู้ขาย
เจ้าของสวน
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
ที่ตั้งสวน/ร้าน
ขุนหาญ
วันที่เปิดร้านในระบบ
16 พฤษภาคม 2564 14:29
product image
product image
product image
qrcode
qrcode