รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
19 กรกฎาคม 2563 17:53
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
สายพันธ์ุ
ก้านยาว
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
84
ราคาต่อกิโลกรัม
400.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
3.50
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานะการขาย
พร้อมขาย
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 000000000000
เบอร์โทรสำรอง : None
ผู้ขาย
ขวัญจิดา ทองมะณีย์
ลัษณะผู้ขาย
เจ้าของสวน
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
สวนสุธี
ที่ตั้งสวน/ร้าน
ขุนหาญ
วันที่เปิดร้านในระบบ
28 พฤษภาคม 2563 10:19