รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
28 พฤษภาคม 2563 11:18
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
สายพันธ์ุ
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
0
ราคาต่อกิโลกรัม
180.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
3.00
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัดช่วงวันที่. 22-30 มิ.ย.63 ทุเรียนเราดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
เมื่อรับสินค้าแล้วห้ามวางสินค้าบนพื้นปูนหรือกระเบื้อง

สถานะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 0933491149
เบอร์โทรสำรอง : 0807244825
ผู้ขาย
นางรัชนีวรรณ อนุพันธ์
ลัษณะผู้ขาย
เจ้าของสวน
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
สวนศิริพันธ์
ที่ตั้งสวน/ร้าน
ขุนหาญ
วันที่เปิดร้านในระบบ
28 พฤษภาคม 2563 10:17