รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
28 พฤษภาคม 2563 11:34
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
สายพันธ์ุ
หมอนทอง
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
300
ราคาต่อกิโลกรัม
250.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
3.50
รายละเอียดเพิ่มเติม

สั่งจองล่วงได้ ถึงมือพร้อมรับประทาน

สถานะการขาย
พร้อมขาย
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 0635733366
เบอร์โทรสำรอง : None
ผู้ขาย
ชนัญญา ขันคำ
ลัษณะผู้ขาย
ผู้ค้าคนกลาง
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
สวนน้องอั่งเปา
ที่ตั้งสวน/ร้าน
ขุนหาญ
วันที่เปิดร้านในระบบ
28 พฤษภาคม 2563 10:06