รายละเอียดสินค้า
วันที่อัปเดทสินค้า
18 พฤษภาคม 2565 12:15
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
สายพันธ์ุ
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
จำนวนที่มีขาย (ลูก)
27
ราคาต่อกิโลกรัม
150.00
น้ำหนักเฉลี่ยต่อลูก
1.21
รายละเอียดเพิ่มเติม

เก็บจากสวนเมื่อวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 63 สุกพร้อมกินได้ในวันที่ 7 พฤษาคม 64 นี้

สถานะการขาย
ยุติการขาย
ติดต่อผู้ขาย
เบอร์โทรหลัก : 0842982456
เบอร์โทรสำรอง : 0889152456
ผู้ขาย
สิริกัลยา สุขขี
ลัษณะผู้ขาย
เจ้าของสวน
ชื่อสวน/ชื่อร้าน
สิริกัลยาทุเรียนลาวา
ที่ตั้งสวน/ร้าน
ขุนหาญ
วันที่เปิดร้านในระบบ
4 พฤษภาคม 2563 17:14
qrcode
qrcode