91 ร้าน
รวมชาวสวนและผู้ค้าคนกลาง
ราคาเกรดธรรมดา (บาท/กก.)
ต่ำสุด 0 / สูงสุด 220
พร้อมขาย 5764 ลูก
ราคาเกรดคัด (บาท/กก.)
ต่ำสุด 180 / สูงสุด 1290
พร้อมขาย 6070 ลูก
น้ำหนักเฉลี่ยที่วางขาย
2.94 กก. / ลูก