สวนทุเรียนแทนคุณแผ่นดิน

โดย น.ส.มยุรี กองสุข
ผลไม้ปลอดภัย ใส่ใจการผลิต เก็บเกี่ยวอย่างทะนุถนอม สู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพ

สวนแทนคุณแผ่นดิน สวนทุเรียนดินภูเขาไฟ บ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทุเรียนต้นแรกของศรีสะเกษ จำหน่ายผลไม้ ทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง ชะนี ก้านยาว มังคุด ลองกอง ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร(GAP) ปี 2562

0934965211
0818762118
จำนวนสินค้า 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า