ทุเรียนภูเขาไฟ คุณกัญญา Delivery

โดย บัวลอย วันคาร
หวาน มัน อร่อย กลิ่นไม่ฉุน เมล็ดลีบ เปลือกบาง

ทุเรียนภูเขาไฟ ออนไลน์ ตัดแก่จัด ดูแลแบบพิถิถัน ปลอดสารพิษ
ได้มาตรฐานปลอดภัย GAP การันตรีคุณภาพของแท้ 100 % มาตรฐาน GI คัดสรรคุณภาพ เน้นรสชาติที่เข้มข้น เป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมแบบฉบับต้นตำหรับทุเรียนภูเขาไฟ โดยเลือกผลจากต้นทุเรียนที่อายุ มากกว่า 20 ปีเท่านั้น ในการจัดส่ง จึงได้รสชาติทุเรียนภูเขาไฟที่ดีเยี่ยม จึงได้รับความไว้วางใจด้านทุเรียนออนไลน์

0949594414
จำนวนสินค้า 0 รายการ
คะแนนจากลูกค้า