วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน

โดย ศุภลักษณ์ สาลีเกิด
ทุเรียนทอง ของดีศรีสะเกษ

วิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน และสมาชิกเกษตรกรชาวสวนทุเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นแหล่งดินภูเขาไฟโดยการรับรอง GIทุเรียนดินภูเขาไฟและใช้กระบวนการผลิตคุณภาพมาตรฐาน GAP
ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพและรสชาติอันเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ซึ่งมีความอร่อยไม่เหมือน ที่ใครๆ ต้องลอง "หวานละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน"

0812827284
0922808009
จำนวนสินค้า 3 รายการ
คะแนนจากลูกค้า
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
น้ำหนัก (กก.)
3.50
ราคา (ต่อ/กก.)
200
ราคารวม (บาท)
700
จำนวน (ลูก)
474
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
น้ำหนัก (กก.)
3.00
ราคา (ต่อ/กก.)
200
ราคารวม (บาท)
600
จำนวน (ลูก)
1486
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
น้ำหนัก (กก.)
4.00
ราคา (ต่อ/กก.)
200
ราคารวม (บาท)
800
จำนวน (ลูก)
490
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย