41 ร้าน
รวมชาวสวนและผู้ค้าคนกลาง
ราคาเกรดธรรมดา (บาท/กก.)
ต่ำสุด 170 / สูงสุด 200
พร้อมขาย 4101 ลูก
ราคาเกรดคัด (บาท/กก.)
ต่ำสุด 170 / สูงสุด 1290
พร้อมขาย 12004 ลูก
น้ำหนักเฉลี่ยที่วางขาย
3.02 กก. / ลูก