33 ร้าน
รวมชาวสวนและผู้ค้าคนกลาง
ราคาเกรดธรรมดา (บาท/กก.)
ต่ำสุด 180 / สูงสุด 850
พร้อมขาย 4109 ลูก
ราคาเกรดคัด (บาท/กก.)
ต่ำสุด 179 / สูงสุด 1290
พร้อมขาย 12613 ลูก
น้ำหนักเฉลี่ยที่วางขาย
3.26 กก. / ลูก
หมอนทอง
น้ำหนัก (กก.)
3.00
ราคา (ต่อ/กก.)
360
ราคารวม (บาท)
1080
จำนวน (ลูก)
82
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
ก้านยาว
น้ำหนัก (กก.)
2.00
ราคา (ต่อ/กก.)
280
ราคารวม (บาท)
560
จำนวน (ลูก)
20
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
น้ำหนัก (กก.)
4.00
ราคา (ต่อ/กก.)
240
ราคารวม (บาท)
960
จำนวน (ลูก)
487
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
น้ำหนัก (กก.)
4.00
ราคา (ต่อ/กก.)
250
ราคารวม (บาท)
1000
จำนวน (ลูก)
19
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
น้ำหนัก (กก.)
5.00
ราคา (ต่อ/กก.)
249
ราคารวม (บาท)
1245
จำนวน (ลูก)
98
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
หมอนทอง
น้ำหนัก (กก.)
2.50
ราคา (ต่อ/กก.)
350
ราคารวม (บาท)
875
จำนวน (ลูก)
8
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า
หมอนทอง
น้ำหนัก (กก.)
4.60
ราคา (ต่อ/กก.)
860
ราคารวม (บาท)
3956
จำนวน (ลูก)
11
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า
หมอนทอง
น้ำหนัก (กก.)
3.50
ราคา (ต่อ/กก.)
850
ราคารวม (บาท)
2975
จำนวน (ลูก)
500
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
หมอนทอง
น้ำหนัก (กก.)
2.60
ราคา (ต่อ/กก.)
260
ราคารวม (บาท)
676
จำนวน (ลูก)
500
เกรดทุเรียน
เกรดคุณภาพ
ลักษณะการขาย
พร้อมขาย
ทุเรียนภูเขาไฟ (หมอนทอง)
น้ำหนัก (กก.)
3.50
ราคา (ต่อ/กก.)
250
ราคารวม (บาท)
875
จำนวน (ลูก)
50
เกรดทุเรียน
เกรดพรีเมี่ยม
ลักษณะการขาย
สั่งจองล่วงหน้า