66 ร้าน
รวมชาวสวนและผู้ค้าคนกลาง
ราคาเกรดธรรมดา (บาท/กก.)
ต่ำสุด 160 / สูงสุด 200
พร้อมขาย 600 ลูก
ราคาเกรดคัด (บาท/กก.)
ต่ำสุด 180 / สูงสุด 1290
พร้อมขาย 5878 ลูก
น้ำหนักเฉลี่ยที่วางขาย
2.68 กก. / ลูก