Card image cap

เผยแพร่เมื่อ : June 7, 2020, 7:49 p.m.

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 บรรยากาศการจำหน่ายทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กำลังคึกคัก ภายหลังจากที่มีการเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมา ทุเรียนที่ปลูกได้มีในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอกันทรลักษ์, ขุนหาญ, ศรีรัตนะ และอำเภอภูสิงห์ บางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อยู่ติดกับชายแดนเทือกเขาพนมดงรัก กั้นชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งในอดีตเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน และได้ระเบิดส่งลาวาออกมาไปเมื่อพันกว่าปี ทำให้แร่ธาตุยังคงอยู่บนพื้นดิน เรียกว่าดินภูเขาไฟ ที่มีแร่ธาตุโปแตสเซียนมาก เหมาะแก่การเจริญเติบโตของไม้ผลทุกชนิด และภายหลังจากมีเกษตรกรหัวไวใจสู้ได้นำทุเรียน เงาะ ลองกอง

รวมทั้งผลไม้ชนิดอื่นๆ มาทดลองปลูกในภาคอีสาน ในดินภูเขาไฟ จึงพบว่าได้ผลเป็นอย่างดี คุณภาพเนื้อร้อยมากกว่าทุกภูมิภาคของไทย และในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ จนทำให้มีผู้นิยม เดินทางมาชมต้นทุเรียนภูเขาไฟ มาชิมทุเรียนภูเขาไฟ เกิดความประทับใจ แล้วบอกต่อๆ กันไป ในปีนี้จึงได้มีผู้คนสนใจที่จะมาซื้อทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ไปกินเป็นจำนวนมาก ขณะที่ยังมีพ่อค้าหัวใสบางคน คิดสั้น นำทุเรียนภูเขาไฟอ่อน เก็บก่อนได้ระยะนำออกมาขาย ทำให้ผู้บริโภคหลายคนผิดหวัง วันนี้พ่อค้า ออกโรงเตือนพ่อค้าด้วยกัน ต้องขายคุณภาพเพื่ออนาคตของพ่อค้าเอง

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/local/374329