Card image cap

เผยแพร่เมื่อ : June 17, 2023, 8:09 a.m.

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐาน  GI  สมัครเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" ผ่าน  www.lavadurian.com ณ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
***************
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวรัตนสุดา จิรารักษ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกับผศ. พิศาล  สุขขี  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนที่ได้มาตรฐาน  GI  สมัครเข้าร่วมประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้า GI "ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ"    ผ่าน www.lavadurian.com เพื่อร่วมส่งเสริม และพัฒนาช่องการค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผ่านระบบออนไลน์ เเละสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น (ทุเรียนลาวา)

ณ บ้านซำม่วง ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ