Card image cap

เผยแพร่เมื่อ : June 7, 2020, 7:51 p.m.

มารู้จัก! กับทุเรียนที่โด่งดังและกล่าวขานกันมากในภาคอีสานขณะนี้ ด้วยจุดเด่นที่ปลูกด้วยดินภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ เป็นจุดเด่นและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ รวมพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ โดยนิยมปลูกทุเรียนหมอนทองเป็นหลัก

การปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปลูกกันมานานกว่า 20 ปีแล้ว แต่เพิ่งมาโด่งดังเป็นที่รู้จักในวินาทีนี้ภายใต้ชื่อ"ทุเรียนภูเขาไฟ" ถือเป็นการดึงความสนใจได้เป็นอย่างดี โดยลักษณะของดินภูเขาไฟ จะเป็นดินแดง โปร่ง ระบายน้ำได้ดี มีธาตุอาหาร และมีส่วนช่วยทำให้เกิดคุณภาพพิเศษสำหรับเนื้อทุเรียน เมื่อมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ขึ้น ทำให้ราคาขายปลีกทุเรียนปีนี้ทะลุไปอยู่ที่ 140-150 บาท

งานนี้พ่อเมืองใหญ่อย่าง นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยกับทีมข่าวแนวหน้าออนไลน์ ถึงการส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกทุเรียนใน จังหวัดศรีสะเกษว่า ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกร ขณะที่พืชอื่นๆ เช่น ยางพารา ข้าว ราคาไม่ค่อยดี เราจึงปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น

โดยเกษตรกรคนไหนที่สนใจจะปลูกทุเรียนสามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยยื่นรายละเอียดการปรับเปลี่ยนพื้นที่ ผ่านการยางแห่งประเทศไทย โดยการขอทุนสงเคราะห์ ในการปลูกทุเรียนแทนการปลูกยางพาราจะได้ทุนไร่ละ 16,000-17,000 บาทและหากปีไหนทุนสงเคราะห์ไม่พอกับความต้องการของเกษตรกร จะให้ต้นพันธุ์ทุเรียน ไม่เกิน 5 ไร่ต่อคน 

นายธวัช เปิดเผยอีกว่า จุดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ คือ กลิ่นไม่แรงเหมือนทุเรียนอื่นๆ สำหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนก็สามารถกินทุเรียนภูเขาไฟได้ ส่วนเนื้อก็มีความละเอียดมาก ไส้แห้ง เม็ดน้อย กินแล้วไม่เรอ นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมชี้ทางด้านภูมมิศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา (GI) เรียบร้อยแล้ว ทำให้เราขายทุเรียนได้ราคาสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป

ทั้งนี้ เราจำเป็นต้องให้ความรู้กับเกษตรกรในการที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ และเมื่อทุเรียนหมดฤดูแล้วมีการดูแล ตัดแต่งกิ่ง และนอกจากนี้จะเชิญผู้มีความรู้ไปแนะนำเกษตรกรด้วย และเมื่อทุเรียนเริ่มออกดอกเราจะจัดเก็บบันทึกข้อมูล แต่ละขั้นตอนจนกว่า 120 วัน ในขั้นตอนต่างๆ จะทำให้เราได้ทุเรียนที่มีคุณภาพ และจะไม่มีการตัดทุเรียนอ่อน

อย่างไรก็ตาม การตัดทุเรียนอ่อนก็ยังมีอยู่ เพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่ไม่เหมือนทุเรียนอย่างอื่น เพราะไม่สามารถมองจากด้านนอกได้ว่าสุกหรืออ่อนจึงทำให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้าง และต้องมีเกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมถึงต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่ซื้อไป

ที่มา : https://www.naewna.com/likesara/350480