ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ

ผู้ซื้อสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้าในระบบได้ 2 ช่องทางคือ

 1. ลงทะเบียนใช้งานระบบในฐานะผู้ซื้อ ด้วยการกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล, อีเมล, รหัสสำหรับเข้าใช้งานระบบ
 2. หรือ ลงทะเบียนผ่าน facebook

ขั้นตอนที่ 2 เลือกซื้อสินค้า

ผู้ซื้อเลือกซื้อสินค้าทุเรียนออนไลน์ผ่านตลาดทุเรียนภูเขาไฟล์ออนไลน์ ซึ่งสามารถคัดกรองสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ได้ดังนี้

 1. เลือกสินค้าโดยตรงจากสวน
 2. เลือกจากน้ำหนักของทุเรียนทั้งลูก
 3. เลือกจากราคาต่อกิโลกรัม
 4. เลือกจากสายพันธ์ทุเรียน
 5. เลือกจากเกรดการคัดทุเรียน
 6. เลือกจากลักษณะการขาย พร้อมขาย หรือ สั่งจองล่วงหน้า

เลือกสินค้าที่ต้องการใส่ลงตระกร้าสินค้า และทำการปรับจำนวนลูกทุเรียนตามความต้องการ จากนั้นสามารถเลือกซื้อสินค้ารายการอื่น ๆ ต่อไปได้ตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อผู้ซื้อสินค้าเลือกสินค้า และจำนวนตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการสั่งซื้อ โดยทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายที่ผู้ชื้อจะต้องชำระให้ผู้ขาย ประกอบไปด้วย

 1. ค่าทุเรียนรวม
 2. ค่ากล่องสำหรับการขนส่ง
 3. ค่าบริการขนส่งจากไปรษณีไทย

2) ชื่อ สกุล เบอร์โทร ที่อยู่ ของผู้รับสินค้า หากเป็นการซื้อครั้งแรกผู้ซื้อจะต้องกรอกและบันทึกเข้าสู่ระบบฯ

เมื่อตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อสามารถยืนยันการสั่งซื้อได้ทันที

โดยสถานะคำสั่งซื้อ จะเป็น "รอรับออร์เดอร์" ซึ่งผู้ซื้อจะต้องรอให้ผู้ขายทำการตรวจสอบสินค้าของตนเองให้แน่ใจว่าสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อ

ผู้ขายสินค้า ตรวจสอบคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบน้ำหนักของทุเรียนรวมอีกครั้ง หากทุเรียนที่ต้องการส่งมีความคลาดเคลื่อนจากที่ลูกค้าสั่ง จะทำการปรับแก้น้ำหนักใหม่อีกครั้ง
 2. หากไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ ปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "ยกเลิก"
 3. หากสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ ปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "รอการชำระเงิน"
 4. กรณีเป็นสินค้า "สั่งจองล่วงหน้า" สามารถรับคำสั่งซื้อนั้นไว้ก่อน โดยปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "รับออร์เดอร์" เมื่อพร้อมจัดส่งสินค้าแล้วจะปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็น "รอการชำระเงิน"

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ซื้อชำระเงิน

ผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้เมื่อคำสั่งซื้อของท่านอยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" โดย

 1. โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ซื้อขาย ที่ได้แจ้งไว้ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ
 2. ทำการแจ้งโอน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อของท่าน

ขั้นตอนที่ 6 จัดส่งสินค้า

เมื่อผู้ขายตรวจสอบการชำเงินว่าถูกต้องแล้ว ทำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บรรจุสินค้าในกล่อง และส่งสินค้ากับไปรษณีไทยในรูปแบบ EMS
 2. บันทึกหมายเลขพัสดุลงในระบบ เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 7 รับสินค้า รีวิวสินค้า ให้คำแนะนำในการบริการแก่ผู้ขาย

 1. ผู้ซื้อสามารถติดตามสถานะการส่งสินค้าผ่านหมายเลขพัสดุ ที่มีรายละเอียดอยู่ในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ
 2. เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว คำสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็น "ดำเนินการเสร็จสิ้น"
 3. ผู้ซื้อสามารถให้คะแนนแก่การบริการ สินค้า หรือให้ข้อเสนอแนะแก้ผู้ขาย ได้ตั้งแต่คำสั่งซื้อเปลี่ยนสถานะเป็น "ชำระเงินแล้ว"